“Tots els noms del tren”, de Daniel Gil (contraportada)