“Desarticulats”, Georgina Peroy (portada i contraportada).