"El dietari d'Amèrica", Toni Duró

El vincle de Toni Duró amb el continent americà, com diu ell mateix en el pròleg, «ben bé donaria per a un llibre.» I bé, aquest és el llibre. És una història que ve de lluny, com a mínim del tombant de segle, i que s’ha mantingut amb el temps, amb anades i vingudes constants i moltes vicissituds vitals. Des de la seva primera incursió en el si d’una família nord-americana fins al seu assoliment professional com a docent universitari i gestor-supervisor de projectes solidaris han passat gairebé dues dècades. El llibre, però, no és tan sols la plasmació d’unes «memòries improvisades de mitja vida, dels meus primers quaranta anys...» en connexió constant, de vegades intermitent, però sempre apassionada, amb Amèrica, ja que en conjunt l’experiència s’articula a partir de tres eixos centrals, que el propi autor formula d’aquesta manera: «conduir per carreteres secundàries sense rumb, treballar sense haver de rendir gaires comptes i viure tranquil, consumint cultura sense presses.» Amb un estil directe, obert però sense afegir mai res més del que cal, Toni Duró ens ofereix a mans plenes un dietari que de vegades adopta el to del llibre de viatges, de vegades el de la narració autobiogràfica, i sovint el de la reflexió profunda. ~ Toni Duró (Terrassa, 1978) és autor del recull de contes “Contents i enganyats” (2016) i del llibre de viatges “Tren a Vladivostok” (2017), ambdós publicats per l’editorial El Toll. Llicenciat en Periodisme, ha desenvolupat bona part de la seva carrera professional en l’àmbit de la publicitat i la comunicació. També exerceix la docència universitària i col·labora en projectes de consultoria solidària per a entitats del tercer sector. Viu entre Barcelona i Buenos Aires. ~ ISBN: 978-84-947684-8-4 ~ Dipòsit Legal: AB-192-2018. ~ Primera edició: Abril de 2018 ~ © Toni Duró i Crehuet. ~ Edició: Loïç Miquel Pérez-Muñoz. Disseny: El Punt Vol·lat. ~ Editorial “El Toll”.