“Decisions vinculants”, de Marc Planas

“Decisions vinculants”, Marc Planas i Esteva. ISBN: 978-84-947684-7-7 ~ Dipòsit Legal: AB-180-2018. ~ Primera edició: Març de 2018 ~ © Marc Planas i Esteva. ~ Il·lustració de coberta: Gerard Sancho Novell ~ Disseny: El Punt Vol·lat. ~ 15,5x22 cm. 150 pàg. ~ PVP: 14 Euros.