“Parelles, petites perversions i altres ponentades en terbolins arrauxats”, de Joan Lladós i Sisteró

“Parelles, petites perversions i altres ponentades en terbolins arrauxats”, de Joan Lladós i Sisteró. ~ ISBN: 978-84-947684-6-0 ~ Dipòsit Legal: AB-108-2018. ~ Primera edició: Febrer de 2018. ~ ©  Joan Lladós i Sisteró. ~ Inclou: “Parelles”: “El Galan i la Pepa”, “Abril”, “Bartolomé i Ariadna”, “Gaby Guasch”, “El darrer combat”, “De les presons d’Onan”, “Cercle tancat”. ~ “Petites perversions”: “Geografia”, “Ella”, “Penis”, “Seda”. ~ “Entre rajos de lluna i dolls de tinta”: “L’arbre i l’ocell”, “L’home que oblidava les paraules”, “L’avi, un matí qualsevol”, “Viatge a Sant Refranyer de la Plana”, “Tisbe”, “El secretari”, “Mirada de dona”, “L’abaltiment”, “A l’aire lliure (conte inacabat)”. ~ Format: 15,5 x 22 cm. 250 pàgines.