Segon Concurs de Lectura “El Toll”

Bases: L’editorial “El Toll” convoca el 2n Concurs de Lectura, obert a la participació de tothom. ~ Es tracta d’una jornada literària on els LECTORS són els protagonistes principals. La intenció d’aquest Concurs és fomentar i promoure la lectura en la nostra llengua, especialment entre el públic adult, i alhora portar-la a un pla de visibilització social, amb un certamen participatiu, original, fresc i innovador. ~ Els participants hauran de llegir un text. Cadascú farà la seua pròpia lectura. Aquesta prova de lectura s’haurà de dur a terme durant un temps determinat, però no es tracta de cap competició de velocitat a veure qui acaba abans; el que importa és entendre el text i gaudir d’ell. L’editorial “El Toll” s’encarregarà de proposar la lectura, que serà pera tots la mateixa. Aquest text, editat en format de petit llibre, es repartirà el dia del Concurs entre tots els participants. Una vegada finalitzada la lectura del text, els participants hauran de respondre un senzill qüestionari, que valorarà aspectes com ara: comprensió lectora, coneixement del lèxic, capacitat de síntesi (explicar l’argument amb poques línies), etc. Posteriorment, tots els qüestionaris seran revisats i puntuats per l’organització del Concurs. ~ Premis: S’estableix un únic premi de 350 Euros i diploma per al participant que obtinga major puntuació en el qüestionari. Aquells que vulguen participar-hi, hauran d'efectuar la preinscripció, segons les instruccions descrites a continuació. ~ Segon Concurs de Lectura “El Toll” ~ Dissabte, 27 de setembre de 2014 ~ Lloc (punt de trobada): Editorial El Toll ~ Carrer del Pare Fullana, B-1. Ontinyent, La Vall d’Albaida, País Valencià ~ Horari: Matí, a partir de 9:00 h. ~ La inscripció dóna dret a un codi de participació i al material necessari per al Concurs (llibre del text seleccionat pera la prova). ~ Data límit d’inscripció: 12 de setembre de 2014 * ~ Premi per al guanyador del Concurs: 350 Euros i diploma commemoratiu. ~ Instruccions pera la inscripció en el Concurs: Pera participar en el 2n Concurs de Lectura “El Toll” s’ha de realitzar la preinscripció a títol personal i de manera individual, enviant un correu electrònic amb les vostres dades (nom, cognom, adreça completa, bústia electrònica) a: editorialeltoll@gmail.com ~ Atenció: Data límit de preinscripció: 12 de setembre de 2014. ~ * La participació en aquest Concurs implica l’acceptació de les Bases. Pera participar-hi és necessari haver-s’hi inscrit prèviament. S'estableix com a requisit ser major d'edat i no haver guanyat el primer premi de la convocatòria anterior. Pera més informació, podeu adreçar-vos a l’entitat convocant o bé consultar la seua web. Les qüestions no previstes en les Bases les resoldrà l’organització del Concurs segons el seu lliure criteri. ~ Feu clic en aquest enllaç si voleu veure imatges del lliurament de premis de la convocatòria anterior (2013).