"Un somni de paper", de Lluís Soler

L'any 1960 es va experimentar l'ús terapèutic del LSD-25 per al tractament de l'esquizofrènia infantil. Aquesta és la història d'un dels nens supervivents. -- "Un somni de paper", de Lluís Soler. ISBN: 978-84-946415-6-5 -- Dipòsit Legal: AB-179-2017 -- Primera edició: Març de 2017 -- Drets del text: Lluís Soler i Blanch; de la imatge de coberta: Blanch.