"Tren a Vladivostok", de Toni Duró

"Tren a Vladivostok. Apunts d’un viatge en el Transsiberià", de Toni Duró. ~ ISBN: 978-84-946415-8-9. ~ Dipòsit Legal: AB-256-2017. ~ Primera edició: Maig de 2017. ~ © Toni Duró i Crehuet, del text i de les fotografies. http://trenavladivostok.blogspot.com