"El secret del refugi del Llop", d'Enriqueta Moix

"El secret del refugi del Llop", d'Enriqueta Moix. ~ ISBN: 978-84-945510-5-5 ~ Dipòsit Legal: AB-395-2016 ~ Primera edició: Agost de 2016 ~ © Enriqueta Moix i Maré, 2016.