Lourdes Corbera

Lourdes Corbera (Barcelona, 1968) va deixar la seva carrera com a enginyera de telecomunicacions per tal de dedicar-se a les lletres a temps complet. Autora d’obres de ficció, una part de la seva producció narrativa té el conte i el relat com a forma vehicular. La seva vinculació amb el món editorial li permet desenvolupar també una faceta com a traductora i correctora.