“Des de Sherwood”, de Jordi Serret i Estopà

Aquest recull d’articles, publicats al diari “Bondia” d’Andorra entre els anys 2008 i 2013, s’estructura en set parts: “L’esbufec del Minotaure” inclou aquelles peces que giren al voltant de la lluita i l’esforç pera sobreposar-se a les dificultats que ens trobem pel camí; “Rampells espeleològics” inclou textos que s’endinsen en les introspeccions de la nostra torturada ànima; “Nou anells per als homes” dona fe de l’atracció i la brutícia que genera el poder i l’avarícia; “Satiricó” recull aquells articles amb una inequívoca idiosincràsia poca-solta i suposadament divertida; “Traços” agrupa les columnes que han girat al voltant de les arts i la creació artística; a “Miralls i finestres” s’hi poden trobar escrits sobre la percepció pròpia enfrontada amb la percepció aliena; finalment, “Versos lliures” compila aquelles peces amb una certa vocació narrativa. ~ ISBN: 978-84-941809-4-1 ~ Dip. Leg.: AB-202-2014 ~ 1a ed.: Juny de 2014. ~ 15x21 cm., 328 pàgines. ~ PVP: 19 Euros.