"Nova Conca" (Baixa Segarra) - "Els relats d'Enriqueta Moix", gener de 2019