Secció de Cultura del diari “Segre” sobre la publicació de la novel·la “R. C. nació en Talarn” de Waldo Lideker, dissabte 18 d'agost de 2018


Secció de Cultura del diari “Segre” sobre la publicació de la novel·la “R. C. nació en Talarn” de Waldo Lideker, dissabte 18 d'agost de 2018.