“Parelles, petites perversions i altres ponentades en terbolins arrauxats”, de Joan Lladós i Sisteró (contraportada)