“Anadna”, Estel Julià

“Anadna”, Estel Julià. ISBN: 978-84-941809-8-9 ~ Dip. Leg.: AB-504-2014 ~ 1a ed.: Desembre de 2014 ~ © Textos poètics: Estel Julià. ~ © Introducció: Isabel Marcillas. ~ © Imatges: Sèrie “Jocs d’aiguatinta sobre un blau cel de porcellana per Anadna”, (2013). Estel Julià. ~ © Fotografia de l’autora: Toni Balanzà. ~ © D’aquesta edició: Loïç M. Pérez-Muñoz; del disseny: El Punt Vol·lat.